Müxbir banklar

 

BankSWIFTValyutaHesab №
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı NABZAZ2C AZN AZ13NABZ01350100000000093944
Raiffeisen Bank International, Vienna, Austria RZBAATWW USD 7055089122
EUR 1-55.089.122
GBP 83-55.089.122
Bank of Georgia, Tbilisi, Georgia BAGAGE22 USD GE03BG0000000758351800
EUR GE03BG0000000758351800
GBP GE03BG0000000758351800
RUB GE03BG0000000758351800
GEL GE03BG0000000758351800
OAO BANK Uralsib, Moscow, Russia AVTBRUMM USD 30111840100010000066
EUR 30111978700010000066
GBP 30111826700010000066
RUB 30111810800010000066
IBA Moscow, Moscow, Russia IBAAZRUMM USD 30111840400000001730
EUR 30111978000000001730
RUB 30111810100000001730
CJSC Transcapitalbank, Moscow, Russia TJSCRUMM USD 30111840700000000002
EUR 30111978880000000007
RUB 30111810700000000016