Elan №1

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq 2017-ci il 1 yanvar tarixindən etibarən plastik kartlar vasitəsilə internet üzərindən Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan qeyri-rezidentə iş və xidmətlər üzrə ödənişlərə ƏDV (əlavə dəyər vergisi), elektron pul kisəsinə köçürülən məbləğ, lotereyaların keçirilməsindən, digər yarışlardan və müsabiqələrdən gəlirlərə isə ödəmə mənbəyindən vergi tətbiq olunur. MCC (Ticarət kateqoriya kodu) kodlar üzrə siyahı ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz:

MCC (Ticarət kateqpriya kodu) İş və xidmət siyahısı
İŞ və ya XİDMƏTLƏR (ÖDƏNİŞ ÜZRƏ 18% ƏDV tutulacaq)
1 0763 Kənd təsərrüfatı Kooperativləri
2 0780 Bağçılıq və Landşaft Xidmətləri
3 4215 Kuryer Xidmətləri – Hava və Quru Nəqliyyatı, Yükdaşıma Nəqliyyat vaitələri
4 4813 Giriş açarı vasitəsilə qeyri-üzbəüz şəraitdə mərkəzi qəbul nömrəsini yığmaqla yerli və uzaq məsafəli zəngləri təmin edən Giriş- açarlı Telekommunikasiya Satış Firması
5 4814 Ön ödəməli telefon xidmətləri və təkrar zənglərlə məhdudlaşmayan Telekommunikasiya Xidmətləri
6 4816 Komputer Şəbəkəsi/ İnformasiya Xidmətləri
7 4821 Teleqraf Xidmətləri
8 4899 Kabel, Peyk və Digər Ödənişli Televiziya və Radio Xidmətləri
9 5734 Kompüter proqramı xidmətləri
10 5815 Rəqəmsal məhsullar Media – Kitablar, Filmlər, Musiqi
11 5816 Rəqəmsal məhsullar – Oyunlar
12 5817 Rəqəmsal məhsullar – Aplikasiyalar (Oyunlar istisna)
13 5818 Rəqəmsal məhsullar – Geniş rəqəmsal məhsul kateqoriyaları
14 5960 Birbaşa Marketinq – Sığorta Xidmətləri
15 5962 Birbaşa Marketinq – Səyahətlə Əlaqəli Tədbir Xidmətləri
16 5967 Birbaşa Marketinq – Daxili Telemarketinq Satış Firmaları
17 6211 İstiqrazlar—Broklər/Dilerlər
18 6300 Sığorta satışları, Sığorta sənədini imzalama və Primlər
19 7221 Foto studiyalar
20 7273 Tanışlıq xidmətləri
21 7277 Borc, Evlilik, Şəxsi - Məsləhət Xidməti
22 7278 Alış-Veriş Klubları, Xidmətləri
23 7311 Reklam Xidmətləri
24 7321 Istehlakçı Kredit Hesabat Agentlikləri
25 7333 Kommersiya Incəsənəti, Qrafika və Fotoqrafiya
26 7339 Stenoqrafik və Katiblik üzrə Dəstək Xidmətləri
27 7361 İşədüzəltmə Agentlikləri, Müvəqqəti Yardım Xidmətləri
28 7372 Kompüter Proqramlaşdırma, Verilənlərin Emalı və İnteqrasiya Sistemlərinin Dizayn Xidmətləri
29 7375 İnformasiya Axtarış Xidmətləri
30 7392 Məsləhət bürosu, İdarəetmə və İctimai Əlaqələr üzrə Xidmətlər
31 7395 Fotoşəkillərin Hazırlanması və Tamamlanması üzrə Laboratoriyalar
32 8111 Vəkillər, Hüquqi Xidmətlər
33 8398 Təşkilatlar, Xeyriyyə və Sosial Xidmətlər
34 8675 Avtomobil Assosiasiyaları
35 8699 Üzvlük təşkilatları (Başqa yerdə klassifikasiya olunmayıb)
36 8911 Memarlıq, Mühəndislik və Araşdırma Xidmətləri
37 8931 Mühasibat, Audit və Hesabdarlıq Xidmətləri
38 9402 Poçt Xidmətləri (Yalnız Dövlət əsaslı)
MƏRC OYUNLARI, LOTEREYALAR VƏ DİGƏR YARIŞLARLA BAĞLI (ÖDƏNİŞ ÜZRƏ 18% ƏDV tutulacaq, UDUŞ ÜZRƏ ÖDƏMƏ MƏNBƏYİNDƏN 10% vergi tutulacaq)
39 7800 Dövlət Mülkiyyətində olan Lotereya (Yalnız BŞ Bölgələrinə xas)
40 7801 İnternetdə qumar oyunları (Yalnız BŞ Bölgələrinə xas)
41 7802 Dövlət Lisenziyalı At və İt Yarışları (Yalnız BŞ Bölgələrinə xas)
42 7995 Qumar Əməliyyatları
43 9406 Dövlət Mülkiyyətində olan Lotereya (Xüsusi Ölkələrə xas)
44 9754 Mərc oyunları—At yarışı, İt yarışı və s.
QUASİ CASH (PUL KİSƏLƏRİ İLƏ BAĞLI XİDMƏTLƏR, VƏSAİTLƏRİN GÖNDƏRİLMƏSİ ÜZRƏ ÖDƏMƏ MƏNBƏYİNDƏN 10% vergi tutulacaq)
45 6051 Quasi Cash—Kateqoriya
46 6540 Quasi Cash—Kateqoriya