Hesab əməliyyatları

MeyarlarŞərtlər
Cari hesab Pulsuz
Cari hesabda minimal qalıq Yoxdur
Hesabdan nağd vəsaitlərin verilməsi
  1. Nağdsız ödənişlə daxil olmuş vəsaitlər:
    AZN-də olan vəsaitlər üzrə - 0.5% (min. 1 AZN)
    Xarici valyutada olan vəsaitlər üzrə - 0.8% (min. 1 USD)
  2. Rüb ərzində daxil olmuş nağd vəsaitlər – pulsuz
Çıxarışlar Pulsuz
Arayışlar 3 AZN / USD
Sənədlərin dublikatları 3 AZN / USD
Adlı çeklərin nağdlaşdırılması 3%