"Müddətli Əmanət" məhsulu - Bank BTB
İnternet Bankçılıq Kredit Kalkulyatoru

"Müddətli Əmanət" məhsulu

Meyarlar Şərtlər
Min. məbləğ 100 AZN / USD
Müddət 6 - 24 ay
Faizlərin alınması  Aylıq və ya Müddətin sonunda
Məbləğin artırılması İcazə verilmir
Məbləğin azaldılması İcazə verilmir
Müddətin uzadılması Əmanət müqaviləsinin müddəti bitənədək 5 (beş) təqvim günü ərzində Tərəflərdən (Tərəf dedikdə Müştəri və Bank başa düşülür) biri digər Tərəfə Müqavilənin ləğv edilməsi barədə bildiriş vermədikdə Müqavilə Bank tərəfindən eyni müddətə, Bankda uzadılma tarixində qüvvədə olan müvafiq əmanət məhsulunun faiz dərəcəsi ilə, qeyd olunan faiz dərəcəsi qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddindən artıq olduqda isə uzadılma tarixində qüvvədə olan qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddinə bərabər faiz dərəcəsi ilə uzadılır.r.
Kredit və ya kredit xətti Məbləğin 90%-dək
Kreditin faiz dərəcəsi Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi + 5%
Kredit xətti üzrə faiz dərəcəsi Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi + 5%
Kreditin valyutası əmanətin valyutasından fərqli olduqda

Kredit üzrə illik faiz dərəcəsi: Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi / 0,8 + 20%

Kredit xətti üzrə illik faiz dərəcəsi: Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi / 0,8 + 20%

Faizlərin hesablanmasında güzəşt müddəti (grace period) yoxdur

Kreditin komissiyası

Nağdlaşdırma komissiyası: 0%

Qeyd: Kredit kart ilə verilən kreditlər üzrə komissiyalar həmin məhsulun şərtlərinə uyğun tətbiq olunur.

Komissiyalar:

Ödəniş terminalları (Paşa Pay – Milli Ön, E – Manat, M Pay, Katech MMC – Keşpay) vasitəsilə hesaba mədaxil haqqı Qeyd: AR ərazisində yerləşən və ödənişləri qəbul edən ödəmə terminalları, köşk, fərdi kompüter (PC), POS terminal, PC kassir, elektron pul kisəsi, mobil telefon üçün proqram, e-voucher, mobil banking və s. 1.2%
 Ödəniş terminalı (Express Pay) vasitəsilə hesaba mədaxil haqqı Qeyd: AR ərazisində yerləşən və ödənişləri qəbul edən ödəmə terminalları, köşk, fərdi kompüter (PC), POS terminal, PC kassir, elektron pul kisəsi, mobil telefon üçün proqram, e-voucher, mobil banking və s. 0.6%

Əmanət müddəti üzrə faiz dərəcəsi

Əmanətin müddəti  AZN USD
  Aylıq   Müddətin sonu   Aylıq   Müddətin sonu
6 - 8 ay   3.00%   4.00%   1.25%   1.50%
9 - 11 ay   4.50%   5.50%   1.75%   1.75%
12 - 17 ay   10%   10.50%   2.50%   2.50%
18 - 23 ay   10.50%   11%   2.50%   2.50%
 24 ay   10.75%   11.25%   2.50%   2.50%

Məbləğin vaxtından əvvəl tam çıxarılması zamanı faizlərin ödənilməsi

Əmanətin saxlanma müddəti İllik faiz dərəcəsi (AZN) İllik faiz dərəcəsi (USD)
0 – 180 gün 0.00% 0.00%
181 – 270 gün 2.00% 0.50%
271 - 360 gün 3.00% 0.75%
361 – 720 gün 4.00% 1.00%


Əlavə: Bank BTB "Əmanətlərin sığortalanması haqqında" dövlət qanununa əsasən yaradılmış Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Bankda yerləşdirilən əmanətlər Fondun şərtlərinə əsasən sığortalanır. Cədvəl üzrə nəzərdə tutulan Əmanətin faiz dərəcəsi sığortalanan Əmanətlərin faiz dərəcəsindən çox olarsa, bu zaman müştərinin istəyi əsasında Əmanət üzrə faiz dərəcəsi azaldılaraq həmin tarixdə qüvvədə olan sığortalanan Əmanətlərin faizinə uyğun təyin edilə və Əmanət yerləşdirilə bilər.

Əmanət kalkulyatoru