Online ərizə

SMS məlumatlandırma
SMS Notification xidmətimə onlayn qoşulma ərizəsi
Kart sahibinin adı və soyadı: *
Xananı doldurun
Kartın nömrəsinin son 4 rəqəmi: *
yalnız rəqəmləri daxil edin
Kartın işləmə müddəti (ay/il): *
Ayı seçin
ili seçin
Məxfi söz *
Xananı doldurun
Xidmətə qoşulan nömrə: *
şəbəkə operatorunu seçin
yalnız rəqəmləri daxil edin
Əlaqə telefonları:
operatoru seçin
Xananı doldurun
SMS məlumatlandırma xidməti üçün komissiya haqqı 2 (iki) AZN ( USD/AVRO ekvivalenti)

Вы не подтвердили комиссию за разблокировку PİN-кода      
  captcha
  Yenilə
Xananı doldurun
SMS məlumatlandırmanın ləğvi
"SMS-bildiriş" xidmətinin deaktiv edilməsi ərizəsi
Kart sahibinin adı və soyadı: *
Xananı doldurun
Kartın nömrəsinin son 4 rəqəmi: *
yalnız rəqəmləri daxil edin
Kartın işləmə müddəti (ay/il): *
Ayı seçin
ini seçin
Məxfi söz: *
Xananı doldurun
Xidməti dayandırılacaq nömrə: *
operatoru seçin
yalnız rəqəmləri daxil edin
Əlaqə telefonları:
выберите оператора сети
Xananı doldurun
  captcha
  Yenilə
Xananı doldurun
Gündəlik nağd vəsait limiti
Gündəlik nağd vəsait limiti
Soyadı: *
Xananı doldurun
Adı: *
Xananı doldurun
Atasının adı: *
Xananı doldurun
Kartın nömrəsinin son 4 rəqəmi: *
yalnız rəqəmləri daxil edin
Kartın işləmə müddəti (ay/il): *
ayı seçin
ini seçin
Məxfi söz: *
Xananı doldurun
Kartın yeni limiti: *
Xananı doldurun
Kartın yeni limitinin bitmə tarixi *
günü seçinayı seçinini seçin
Əlaqə telefonları:
Select a network operatorXananı doldurun
  captcha
  Yenilə
Xananı doldurun
SMS məlumatlandırma Xarici mobil operatorlar
SMS məlumatlandırma-Xarici mobil operatorlar
Ölkə: *
Xananı doldurun
Operatoru seçin *
Xananı doldurun
Kart sahibinin adı və soyadı: *
Xananı doldurun
Kartın nömrəsinin son 4 rəqəmi: *
yalnız rəqəmləri daxil edin
Kartın işləmə müddəti (ay/il): *
Ayı seçin
ini seçin
Məxfi söz: *
Xananı doldurun
Xidmətə qoşulan nömrə: *
yalnız rəqəmləri daxil edin
Əlaqə telefonları:
выберите оператора сети
Xananı doldurun
SMS məlumatlandırma Xarici mobil operatorlar - komissiya haqqı 2 (iki) AZN ( USD/AVRO ekvivalenti)

Вы не подтвердили комиссию за разблокировку PİN-кода   
  captcha
  Yenilə
Simvolları düzgün daxil edin
Bloka düşmüş ŞEN-kodun açılması üçün ərizə
Bloka düşmüş ŞEN-kodun açılması üçün ərizə
Kart sahibinin adı və soyadı: *
Xananı doldurun
Kartın nömrəsinin son 4 rəqəmi: *
yalnız rəqəmləri daxil edin
Kartın işləmə müddəti (ay/il): *
Ayı seçin
ili seçin
Məxfi söz *-
Неверный Ввод
Əlaqə telefon: *
Выберите оператора сети
Неверный Ввод
ŞEN-kodun blokdan açılması üçün komissiya haqqı 2 (iki) AZN ( USD/AVRO ekvivalenti)

Вы не подтвердили комиссию за разблокировку PİN-кода   
  captcha
  Yenilə
Xananı doldurun