Qarantiyalar və Sənədli əməliyyatlar - Bank BTB
İnternet Bankçılıq Kredit Kalkulyatoru

Qarantiyalar və Sənədli əməliyyatlar

Bank qarantiyaları – Tərəflər arasında bağlanmış müqavilə əsasında birinin digəri qarşısında öhdəliklərinin təminat üsuludur. Bank, qarantiya şərtlərinə uyğun yazılı tələb təqdim olunduqda qarantiya üzrə nəzərdə tutulmuş məbləğin ödənilməsi öhdəliyini öz üzərinə götürür. Qarantiya üzrə ödəniş müştəri öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə aparılır.

Müştərilərimizə aşağıdakı qarantiya növlərini təqdim edirik:

  • Tender qarantiyası
  • İcra qarantiyası
  • Əvvəlcədən ödənişin geri qaytarılması (Avans) qarantiyası
  • Ödəniş qarantiyası
  • Gömrük qarantiyası
  • Keyfiyyət qarantiyası

 

Tariflər

Akkreditivin və qarantiyanın açılması

0,2% (min. 50 USD ekv)

Akkreditiv və qarantiya məbləğinin artırılması (artırılan məbləğə hesablanır)

0,2% (min. 50 USD ekv)

Akkreditivin və qarantiyanın Bank tərəfindən aviz olunması

0,1% (min. 50 USD ekv. -  maks. 500 USD ekv.)

Akkreditiv və qarantiya üzrə təqdim olunmuş sənədlərin qəbulu və yoxlanılması

0,1% (min. 100 USD ekv. - maks. 1000 USD ekv.)

Akkreditiv və qarantiya üzrə ödəniş

0,1 % (min. 100 USD ekv. - maks. 500 USD ekv.)

Köçürülə bilən akkreditivin köçürülməsi

0,2% (min 100 USD ekv. - maks. 1000 USD ekv.)

Akkreditivin və qarantiyanın ləğvi

100 USD

Akkreditiv və qarantiya şərtlərinin dəyişdirilməsi

100 USD

Akkreditiv və qarantiya üzrə sənədlərin ödənişsiz qaytarılması

100 USD

Açılmış akkreditivin və ya qarantiyanın Bank tərəfindən təsdiqi və ya kontr-qarantiya üzrə qarantiyanın açılması

Min. 0,5% illik (min. 100 USD ekv.)

Örtüksüz akkreditivin və qarantiyanın açılması üçün kredit xətti üzrə faiz dərəcəsi

Razılaşmaya əsasən

Digər bankların xidmət haqları

Müştəri tərəfindən əlavə olaraq ödənilir.

Digər banklar tərəfindən açılmış qarantiya üzrə sorğu

100 USD

Akkreditiv və qarantiya üzrə itirilmiş sənədlərin surətlərinin verilməsi (sənədlərin hər dəstinə görə)

50 USD

Sənədli əməliyyatlarla bağlı poçt xidmətləri (hər göndərməyə görə)

70 USD

Sifariş