Tariflər - Bank BTB
İnternet Bankçılıq Kredit Kalkulyatoru

Tariflər

Fiziki şəxslər üçün əməliyyatlar 

1. HESABIN AÇILMASI 

1.1. Fiziki şəxs (müştəri kodu açılarkən) 

1.2. Hesabların açılması və aktivləşdirilməsi 

Ödənişsiz 

Ödənişsiz

1.3. 1 ildən artıq  dövr üzrə dövriyəsi olmayan cari hesabların aparılması üçün illik xidmət haqqı (hər ay üçün)

Qeyd: Müştərinin cari hesabının qalığı hesablanmış xidmət  haqqından az olanda hesabda olan qalıq məbləği xidmət haqqı olaraq silinir, overdraft yaradılmır və hesab bağlanır.

10 AZN

2. HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR 

2.1. Hesabdan çıxarış (3 ayadək dövrü əhatə etdikdə)

 

5 AZN

 

2.2. Hesabdan çıxarış (3 aydan çox dövrü əhatə etdikdə) 10 AZN

2.3. Arayış

 20 AZN

3. NAĞD PUL ƏMƏLİYYATLARI 

Milli valyuta 

Xarici valyuta 

3.1. Nağd pulun çıxarılması (nağdsız daxil olmuş vəsait üzrə)

min. 1 % (min. 1 ş.v.)

Qeyd 1: Nağdsız qaydada yerləşdirilən və ya sonradan nağdsız qaydada  artırılan depozitlərin vaxtından əvvəl nağd qaydada çıxarılması zamanı depozitin məbləğinin nağdsız qaydada yerləşdirilmiş və/və ya artırılmış hissəsinin 1%-i həcmində komissiya tutulur.

 

3.2. Nağd pulun çıxarılması (nağd daxil olmuş vəsait üzrə) 

Ödənişsiz

Qeyd 2: Ödəniş terminalları (MilliÖn, eManat, ExpressPay, Easypay ) vasitəsilə daxil olan vəsait nağd daxil olmuş vəsait hesab olunur.

Qeyd 3: Online kassa hesabı vasitəsilə digər xidmət nöqtəsindən daxil olan vəsait nağd daxil olmuş vəsait hesab olunur.

3.3. Ödəniş terminalları (Paşa Pay – Milli Ön, E – Manat, M Pay, Katech MMC – Keşpay) vasitəsilə hesaba mədaxil haqqı:

Qeyd: AR ərazisində yerləşən və ödənişləri qəbul edən ödəmə terminalları, köşk, fərdi kompüter (PC), POS terminal, PC kassir, elektron pul kisəsi, mobil telefon üçün proqram, e-voucher, mobil banking və s. 

1,2 %

3.4. Ödəniş terminalı (Express Pay) vasitəsilə hesaba mədaxil haqqı:

Qeyd: AR ərazisində yerləşən və ödənişləri qəbul edən ödəmə terminalları, köşk, fərdi kompüter (PC), POS terminal, PC kassir, elektron pul kisəsi, mobil telefon üçün proqram, e-voucher, mobil banking və s.

0,6 %

3.5. Ödəniş terminalları (Paşa Pay – Milli Ön, E – Manat, M Pay, Katech MMC – Keşpay) vasitəsilə Kredit ödənişi zamanı komissiyası:

Qeyd: AR ərazisində yerləşən və ödənişləri qəbul edən ödəmə terminalları, köşk, fərdi kompüter (PC), POS terminal, PC kassir, elektron pul kisəsi, mobil telefon üçün proqram, e-voucher, mobil banking və s.

1,2 %

3.6. Ödəniş terminalları (Express Pay) vasitəsilə Kredit ödənişi zamanı komissiyası::

Qeyd: AR ərazisində yerləşən və ödənişləri qəbul edən ödəmə terminalları, köşk, fərdi kompüter (PC), POS terminal, PC kassir, elektron pul kisəsi, mobil telefon üçün proqram, e-voucher, mobil banking və s.

0,6 %

4. NAĞDSIZ HESABLAŞMALAR VƏ KÖÇÜRMƏLƏR 

Milli valyuta 

Xarici valyuta

4.1. Bank daхilində köçürmələr (hesabdan hesaba) 

0,05 % (min. 1 ş.v.)

 

Qeyd 1: Müştərinin öz hesabları arasında köçürmələrə komissiya tutulmur.

Qeyd 2: Köçürmənin təyinatı kredit ödənişi və ya depozitin artırılması olduqda komissiya tutulmur.

Qeyd 3: “Gəncə” filialından online kassa hesabı vasitəsilə müştərinin digər xidmət nöqtəsindəki karta bağlı olmayan cari hesabına köçürmə edilərkən və ya əksinə digər xidmət nöqtələrindən “Gəncə” filialına edərkən, köçürmənin təyinatı kredit ödənişi və ya depozitin artırılması deyilsə, onda bu köçürülən vəsaitin 0,1 %-i (hər köçürməyə görə min. 1 ş.v.) həcmində komissiya tutulur.   

4.2. Respublika daxilində AZN köçürmələri 

Min 0,1 % (min.1 AZN - maks. 150 AZN)

-

4.3. Bank xaricinə USD/EUR/GBP-da köçürmələr

-

Min 0,3 % (min.25 USD/EUR/GBP)

Qeyd: Ölkəxarici USD köçürmələr üçün min. 80 USD 

4.4. Bank xaricinə RUB-da köçürmələr

-

min. 0,3% (min.1000 RUB)

4.5. Bank xaricinə digər valyutada köçürmələr 

-

min 0,3% (minimal və maksimal hədləri razılaşma əsasında təyin edilir)

4.6. Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi / ləğvi / əlavə edilməsi

10 AZN

100 USD/EUR/GBP

4.7. Ödənişlər üzrə tədqiqatın aparılması

10 AZN

100 USD/EUR/GBP

Qeyd: tədqiqat 1 aydan çox davam edərsə, hər ay üçün 50 USD/EUR/GBP

4.8. Nağdsız konvertasiya komissiyası 

min 0,5 % (min. 1)

Qeyd: Xarici valyutada köçürmə məqsədilə hesaba nağd mədaxil  zamanı komissiya

Xəzinədarlıq departamenti ilə razılaşmaya əsasən

5. Sığorta hadisələri ilə əlaqədar müştərilərə ödənilən nağd pul vəsaitindən komissiya 

min. 0,5 % (min. 1)

6. Ödəniş kartlarına bağlı olmayan cari hesablar üzrə SMS məlumatlandırma xidməti

Aylıq 5 AZN

7. Ödəniş kartlarına bağlı olmayan cari hesablar üzrə E-mail məlumatlandırma xidməti

Ödənişsiz

8. Notariat qaydasında təsdiq olunan əqdlər üzrə pul vəsaitinin natariusun depozit hesabina mədaxil edilməsinə görə

min. 0,2 % (min. 1)

Qeyd: Bu komissiya 9-cu bənddə qeyd olunan əməliyyatlara şamil olunmur 

9. Bankın xeyrinə əmlakın yüklü edilməsini rəsmiləşdirən alqı-satqı və ipoteka müqaviləsi üzrə pul vəsaitinin notariusun depozit hesabına mədaxilinə/kömçürülməsinə görə 

min. 0,2 % (min. 1)