Kənar audit şirkətinin seçilmə meyarları

Bank BTB Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2010-cu ildən bank bazarında fəaliyyət göstərir. Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə əsasən ölkədə fəaliyyət göstərən bankın və xarici bankın yerli filialının maliyyə fəaliyyəti hər il auditor fəaliyyətini həyata keçirmək üçün xüsusi razılığa (lisenziyaya) malik olan kənar auditor tərəfindən yoxlanılmalıdır.

Maliyyə hesabatlarını təsdiq etdirilməsi üçün kənar auditin seçilməsində aşağıdakı prinsiplər əsas götürülür:

  • Xarici Audit yüksək reytinq və ya xüsusi icazəyə (lisenziya) malik olan 10 ən böyük beynəlxalq audit firmalarından biri olmalıdır.
  • Audit şikrətinin təklif etdiyi xidmətlər;
  • Göstəriləcək xidmətlərə görə tələb olunan xidmət haqqı;
  • Audit hesabatında istifadələrin tələbləri.

Bu prinsip və tələblər əsasında kənar audit şirkətlərindən təkliflər alınır. Kənar audit şirkətləri tərəfindən təqdim olunan təkliflər bankda araşdırılır və Audit Komitəsinin rəyi əsasında təkliflər paketi Müşahidə Şurasının diqqətinə təqdim olunur.

Müşahidə Şurasının protokol qərarı asasında seçilmiş kənar audit şirkəti ilə müvafiq xidməti müqavilə bağlanır. 

Hal hazırda "RSM Azərbaycan" audit şirkəti kənar auditor kimi seçilib.